TOEIC考試專家
收藏本站
 
      
  • 多益單字,多益閱讀,多益聽力,多益文法,多益考古題,多益英文,多益網,雅思網,多益學習,多益題庫,多益課程,多益名師,雅思名師,多益攻略,新多益準備,多益字彙,多益推薦 
  • 雅思單字,雅思閱讀,雅思聽力,雅思口說,雅思考古題,雅思英文,雅思網,多益網,雅思學習,雅思題庫,雅思課程,多益名師,雅思名師,雅思攻略,雅思準備,雅思字彙,雅思推薦 
      
  • 多益top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 托福top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 雅思top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 英檢top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
 本網站由多益名師陳蕙,旋元佑,文喬,莫平四大天王所領軍  長久以來,在英文補習界掀起一陣『實力派』的旋風,完全取代其他補習班雜亂無章的講義猜題教學,締造眾多學員傲人的成績也是其他補習班遠所不及  絕對不是僥倖或廣告,而是口碑不斷流傳的自然結果,多益的教學成績是這個好口碑的最基本證據,也是學生前途的最佳保障。 
新聞詳情
房間的英文
瀏覽數:2754

房間的英文表達

The useful expression in your bedroom
bedroom-english.jpg
1.電風扇--- electric fan [ɪˋlɛktrɪk] [fæn]
2.冷氣---air condition [ɛr] [kənˋdɪʃən]
3.書櫃---bookcase [ˋbʊk͵kes] or bookshelf [ˋbʊk͵ʃɛlf]
4.衣櫃---chest of drawers / 衣櫥---closet [ˋklɑzɪt]
5.化妝台---make up shelf
  梳妝台dressing table
6.枕頭 ---pillow [ˋpɪlo]
  枕套--pillowcase(pillowslip)
7.棉被---bedquilt [ˋbɛd͵kwɪlt]
  羽絨被;棉被-- duvet [djʊˋve]; a quilted duvet
8.窗簾---curtain [ˋkɝtn]
9.相框---photo case
10.垃圾桶---trash can
11.吹風機---hair dryers
12.窗戶---window
13.檯燈---table lamp [læmp]
14.鏡子---mirror
    梳妝鏡-- dressing-table mirror
15.時鐘---clock
16.插頭---plug [plʌg]
17.延長線---extended line [ɪkˋstɛndɪd] [laɪn]
18.拖鞋--- slippers [ˋslɪpɚ]
19.睡衣褲---pajamas [pəˋdʒæməs]
20.床墊--mattress [ˋmætrɪs]
21.床單-- sheet
22.床罩--bedspread [ˋbɛd͵sprɛd]
23.床頭板--headboard[ˋhɛd͵bord]
24.臥室燈-- bedroom lamp
25.地毯-- fitted carpet


世界各國語言網頁翻譯